Dit voorjaar heeft Scarlet Internet de beslissing genomen te gaan wisselen van standaard modem. Het nieuwe modem moest aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo wilde Scarlet een draadloos WIFI modem (ook n.a.v. veel verzoeken van haar klanten) maar de modems moesten ook geschikt zijn voor al de diensten (ADSL en VDSL, al dan niet in combinatie met respectievelijk VoDSL of VoIP). Daarnaast moest het modem ook klaar zijn voor eventuele toekomstige diensten zoals Glasvezel.

Eigenlijk wilde Scarlet dus een “State of the art modem”. Deze heeft Scarlet gevonden in de vorm van de Fritz! modem van AVM. Zij bieden de enige consumenten modem die aan alle eisen van Scarlet voldoet, voldoet aan de verwachtingen van de huidige klant en ook nog eens gebruiksgemak en een hoge kwaliteit heeft. Tests met deze modem heeft Scarlet vorige week succesvol afgerond.

Deze modem heeft een groot aantal mogelijkheden. Scarlet en haar klanten gebruiken nu in ieder geval de belangrijkste van deze mogelijkheden. In de toekomst zal Scarlet in ieder geval meer diensten gaan aanbieden en ondersteunen.

Inmiddels is Scarlet Internet begonnen met de uitlevering van deze modems aan nieuwe klanten. Bestaande klanten die nu een bedraad modem hebben, zullen vanaf het einde van dit jaar ook de nieuwe draadloze modem krijgen wanneer hun modem vervangen moet worden in verband met bijvoorbeeld een defect.

Met deze modem denkt Scarlet een sterk selling point te hebben: een kosteloos draadloos modem in bruikleen. Met andere woorden: voor het beste draadloze modem dat op dit moment te vinden is, betaalt een klant bij Scarlet niets!